Urgentiewijzer Thuiskompas

Wanneer krijgt u urgentie?  
De urgentieregeling is er echt alleen voor noodgevallen. Door alleen urgentie te geven aan mensen die dit écht nodig hebben, beschermen we andere woningzoekenden. U krijgt alleen voorrang als er een acute woonnoodsituatie is ontstaan buiten uw schuld, die u niet zelf kunt oplossen. Bijvoorbeeld een medische-, sociale- of mantelzorgsituatie.

  

Waar moet u aan voldoen?
Er zijn paar voorwaarden om urgentie te kunnen krijgen:

 • U heeft een acute woonnoodsituatie.
 • De noodsituatie is niet uw eigen schuld.
 • U kunt de noodsituatie niet zelf oplossen.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Thuiskompas.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfstitel.
 • Het belastbaar inkomen is lager dan €44.038 (bij een eenpersoonshuishouden) of €48.625 (bij een twee- of meerpersoonshuishouden).

 U krijgt in ieder geval géén urgentie als:  

 • De noodsituatie door uzelf is ontstaan.
 • U de situatie ook kan oplossen zonder dat u hoeft te verhuizen.
 • U dat wilt omdat u zwanger bent en er geen ruimte is in uw huis.
 • U zelf een huis had kunnen vinden. Of dat binnen 3 maanden kunt vinden via Thuiskompas.
 • U in de afgelopen 3 jaar al eerder urgentie kreeg in het werkgebied van Thuiskompas.
 • U financiële problemen heeft door uw eigen keuzes.
 • Uw relatie is verbroken. Een uitzondering is mogelijk als u het ouderlijk gezag en de dagelijkse zorg voor 1 of meer minderjarige kinderen hebt en de kinderen niet bij de andere ouder kunnen wonen voor hun eigen veiligheid.
 • Bij een moeilijke thuissituatie of problemen tussen ouders en kinderen.
 • Bij overlast of achterstallig onderhoud van het huis waar u nu in woont. Neem hiervoor contact op met de verhuurder.
 • U wel recht hebt op het huis waarin je nu woont, maar dit recht niet gebruikt
 • Uw inkomen of vermogen te hoog is. Daardoor kunt u waarschijnlijk zelf een particulier huurhuis vinden of een huis kopen. 

  

Wat kost het aanvragen van urgentie?  
Het aanvragen van urgentie kost € 25. Pas als u heeft betaald, nemen wij de aanvraag in behandeling. Er is geen mogelijkheid om uw geld terug te krijgen. Ook niet als u geen urgentie krijgt, wij de aanvraag niet kunnen behandelen of als u de aanvraag zelf intrekt. U kunt voordat u betaalt een kansadviesgesprek aanvragen. Dit is gratis.

  

Gratis kansadviesgesprek
Voordat u een aanvraag indient, kunt u kiezen voor een gratis kansadviesgesprek. In dit gesprek bekijken we samen uw situatie en krijgt u advies of u kans maakt op urgentie. Tijdens het gesprek stellen we u extra vragen over uw woonprobleem. Wij bellen u om dit gesprek via de telefoon te doen. Het duurt ongeveer 30 minuten. Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet voor urgentie? Wilt u meer weten over de documenten die u moet aanleveren? Vraag dan een kansadviesgesprek aan. Dit kunt u doen na het invullen van alle vragen en nadat u bent aangemeld.   

 

Wat moet u doen? 
Vul stap voor stap de vragen van de urgentiewijzer naar waarheid in. Aan het einde maakt u met uw e-mailadres uw dossier aan. U krijgt dan een e-mail met een link om binnen 24 uur te activeren. Daarna logt u in met uw e-mailadres en wachtwoord, vult u alle gegevens aan, geeft u aan of u een kansadviesgesprek wilt, uploadt u de gevraagde documenten in uw dossier. Tot slot verstuurt u uw aanvraag en betaalt u de kosten.

 

Waar geldt de urgentie? 
Krijgt u urgentie? Dan geldt deze voor een sociaal huurhuis in alle gemeenten die onder het Thuiskompas-gebied vallen. Dit zijn: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Midden-Groningen, Noordenveld, Ooststellingwerf, Stadskanaal, Steenwijkerland, Tynaarlo, Westerveld, Zwartewaterland. 

 

Welke gegevens zijn nodig?
Stuur zoveel mogelijk stukken mee om het woonprobleem te bewijzen. Zijn niet alle stukken compleet? Dan kunnen wij uw aanvraag (nog) niet behandelen. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag.  

U kunt het beste de volgende stukken verzamelen voordat u de aanvraag indient:  

 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle gezinsleden van 18+ (gratis op te vragen via de belastingtelefoon 0800-0543 of te downloaden via deze link).
 • Recente loonstrook of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18+; 
 • Stukken waarmee u de probleemsituatie bewijst. En waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige huis te maken heeft;  
 • Als u in een huurhuis woont: kopie van uw huurcontract;  
 • Als u in een koophuis woont: de jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking van het koophuis;  
 • Overzicht van schulden en/of afbetalingsregeling(en) als die er zijn;  
 • Ouderschapsplan en bewijs van het verbreken van de relatie (als er sprake is van het verbreken van de relatie en u minderjarige kinderen heeft).  

Het kan zijn dat er nog meer stukken nodig zijn. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.  

Als u geen kansadviesgesprek wilt, ziet u wat er nodig is aan het einde van de urgentiewijzer als u de aanvraag heeft geactiveerd. Kiest u voor een kansadviesgesprek, dan ziet u wat er nodig is nadat het gesprek is geweest. De stukken kunt u later tijdens de aanvraag uploaden.

 

Vragen? 
Bel of mail ons dan gerust:

 • 085 – 049 81 35. Dit kan alleen op dinsdag en donderdag van 09.30 tot 11.00 uur.
 • urgentie@thuiskompas.nl. Dit mailadres is alleen voor het stellen van vragen. Urgentie aanvragen doet u altijd via de urgentiewijzer.

 

Wilt u na het lezen van deze informatie de urgentiewijzer invullen en een kansadviesgesprek of direct een urgentieverklaring aanvragen? Klik dan hieronder op de knop ‘Verder’.  Als u al een lopende aanvraag heeft, kunt u daar rechtsboven op inloggen.